Felhívás szociális célú tűzifa támogatásról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelete alapján a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa támogatást biztosít!

A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása iránt kérelmet Szakoly községben lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Felhívás önkormányzati tűzifa kiosztásáról

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 436/2015.(11.19.) kt. határozatában rendelkezett önkormányzati tűzifa kiosztásáról rendkívüli települési támogatás keretében!

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezései alapján, az arra rendszeresített kérelem pozitív
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading