Igazgatási szünet

Tájékoztatom Önöket,
hogy Szakoly Község Képviselő-testülete a 8/2015.(VI.30.)
önkormányzati rendeletével a közszolgáltatási tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 232.§(3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a Szakolyi Polgármesteri Hivatalban
2015.12.21- napjától 2016.01.03. napjáig
igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt
a Polgármesteri Hivatal – az alábbi kivétellel – zárva tart!

Az igazgatási szünet
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Bursa beszámoló

Tájékoztató A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában megítélt támogatásokról

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 19-i zárt ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatok támogatásáról.
A pályázati felhívásra összesen 4 darab „A” típusú pályázat érkezett. Az érvényes pályázatot benyújtó 4 fő pályázó részére 5.000 Ft/hónap, összesen
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Gazdálkodók figyelmébe

Tisztelt Gazdálkodók!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy 2015. október 20-ával megnyílik a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. faiskolai lerakata.
Várjuk mindazon régi és új ügyfelünket, aki gyümölcstermesztéssel foglalkozik és új ültetvény telepítését, esetleg meglévő pótlását tervezi, vagy akár csak hobby szinten foglalkozik a mezőgazdasággal.
A lerakat Újfehértó, Vadas tag 2. szám alatt található.

A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 431/2015.(ll.19.)kt. határozata alapján
2015. december 14-én (hétfő) 17:00 órától
közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helyszíne: A Petőfi Sándor Művelődési Ház
(4234 Szakoly, Mátyás király utca 12.)

Napirendi pontok

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2015. évben végzett munkájáról.
Előadó: Szűcs Gabriella polgármester

2./ Tájékoztatás a 2015. évi költségvetésről és a 2016. évi pénzügyi
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading