Tüdőszűrő

Szakoly településen 2016. év április hó 04-05. napján tüdőszűrést tartunk.

Szűrés helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Szűrés ideje: 2016. április 04-05. 08:00-12:00-ig

A tüdőszűrésen való megjelenés betöltött 40 éves kortól ajánlott és ingyenes!
40 éves kor alatt térítés ellenében (1.700 Ft) történik a tüdőszűrés (befizetés postai csekken, a szűrési napokon!)

A szűrővizsgálathoz szüksége:
legutóbbi szűrőlap, betegbiztosítási kártya, lakcím kártya és személyigazolvány.
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Ebzárlat

Határozat

Balkány, Bátorliget, Biri, Bököny, Encsencs, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kisléta, Máriapócs, Nagykálló, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Szakoly, Terem települések közigazgatási területére, a területen található rókák veszettség elleni ismételt immunizálása miatt
2016. április 6 – április
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Lakossági felhívás

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Felhívás óvodai beiratkozásra

Értesítem a település lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
2015. szeptember 01-től három éves kortól kötelező az óvodai nevelés!

Beiratkozás a Szakolyi Micimackó Óvodában
4234 Szakoly, Létai
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Hulladékszállítási tájékoztató

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. a Húsvét ünnep körüli hulladékszállítás kapcsán, a korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy:

2016. március 28-án (Húsvét hétfőn) a hulladékszállítás szünetel.

2016. március 28. (hétfői) körzetből 2016. március 26-án (szombaton) szállítjuk a hulladékot.

A Hulladékudvarok, valamint a Regionális
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Hirdetmény az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 50. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2016/2017 tanévre történő általános iskolai beíratásokra – az Emberi
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Tájékoztató a tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérésről

Tisztelt Lakosok!

A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V.27.) OGY határozatában foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt célkitűzésként jelölte meg az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátását.

A tanyavilág felmérését az elkövetkező hetekben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal munkatársai, egységes tematika alapján végzik.
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading

Eon felhívása!

Áramszünet

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.
2016. március 16-án 08:00 órától-12:00 óráig
Szakoly:
Mihálydi u. 23-tól végig és a 26-tói végig,
Fenyves u. teljes,
Galamb u. teljes,
Gábor Á. u. 1-tői a 35-ig és a 2-tői az 50-ig,
Árok u. teljes
fogyasztási helyeken

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Continue reading