A 2014. évi Európai Parlamenti választásokról

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke a 90/2014. (III.10.) KE határozatával az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása időpontját 2014. május 25. (vasárnap) napjára tűzte ki
Az Európai Unió tagállamainak polgárai 1979 óta közvetlenül választják meg az Európai Parlament tagjait, Magyarország 21 képviselőt küldhet a 751 tagú brüsszeli törvényhozásba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyek biztosítják választások tisztaságát.


Választójog
Azt, hogy az Európai Parlamenti választásokon ki rendelkezik választójoggal az Alaptörvény XXIII. cikke a következő módon szabályozza:
(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
(2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény értelmében:

4. § Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja
a) minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni, valamint
b) az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését igazolja.

A választópolgár egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok nem szavazhatnak.

Szavazás
Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti kijelölt szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásban gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérelmére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, 2014. május 23. napján 16.00 óráig a HVI vezetőjétől, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.  (erről részletesen III.3. pontban)

Szavazni a következő érvényesigazolvány(ok) bemutatásával lehet:
– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
– lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy
– 2001. január 1. napját követően kiállított vezetői engedély.

Választók nyilvántartása
A központi névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki a névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki a névjegyzékben nem szerepel, az nem szavazhat. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2014. április 07. napjáig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától (NVI). Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti a helyi választási irodától 2014. május 23. napján 16:00 óráig új értesítőt igényelhet.

Magyarországi lakóhellyel rendelkező minden magyar állampolgár automatikusan felvételre kerül a központi névjegyzékbe, az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 2014. május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezetőjétől.

2014. január 1-től a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától (HVI), hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy
– fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,
– a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.

Segítség igénylése a választójog gyakorlásához:
A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
– Braille-írással készült értesítő megküldése,
– könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
– Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
– akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

Személyes adatok kiadásának megtiltása:
A jogszabályok alapján a jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.
2014. január 1-jét követően a nyilatkozat kitöltésével rendelkezhet arról a választópolgár, hogy a megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy személyi adat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.

Az adatok kiadásának megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki. Az országgyűlési képviselő-választáson és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi jelölő szervezetnek a lista-, illetve jelöltállítás érdekében a nemzetiségiként névjegyzékbe vett választópolgároktól ajánlást kell gyűjtenie. Az aláírások összegyűjtése csak abban az esetben lehetséges, ha a gyűjtők tudják, hogy kik regisztráltak a nemzetiség választópolgáraként a központi névjegyzékben, hiszen őket, és csak őket érdemes felkeresniük. Ezért a választási iroda az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgárok nevét és lakcímét átadja a jelölő szervezet számára. A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.

Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet a 2014. május 23. napján 16:00 óráig a Helyi Választási Irodához lehet benyújtani.
A mozgóurna iránti igény benyújtása tekintetében 2 eltérés van az általános szabálytól:

– meghatalmazott útján is be lehet nyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni)
– ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel. Így ha a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, és emiatt másik település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe kerül áttételre, akkor azon település helyi választási irodájához nyújthatja be a kérelmet, ahol szavazni fog. Annak, aki a szavazást megelőző második nap 16 órát követően kér mozgóurnát, a kérelmet ahhoz az Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB) kell eljuttatnia, amelynek névjegyzékén szerepel, legkésőbb a szavazás napján 15.00 óráig. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtják be, vagy a kérelmet a szavazást megelőző második nap 16 órát követően, de még a szavazás napja előtt a HVI veszi át, a kérelem SZSZB-hez történő továbbításáról a HVI-nek kell gondoskodni.

Szavazás átjelentkezés alapján
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében.

Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén fekszik. Ebben az esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétől nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt az SZSZB csak a szavazókör területén belül viheti ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a település e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől már kérheti, hogy mozgóurnával keresse fel, bárhol is tartózkodik a településen.
A választópolgár legkésőbb 2014. május 23. napján 16:00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

Külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A HVI a kérelem alapján a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzék kinyomtatott példányán a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok nem jelennek meg, így biztosítható, hogy egy választópolgár ne szavazhasson a külképviseleten és a lakóhelye szerinti szavazókörben is.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a HVI vezetőjétől 2014. május 17. napján 16:00 óráig lehet kérni, de a választópolgár legkésőbb 2014. május 23. napján 16:00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele iránti kérelem
Az Európai Unió más tagállamának állampolgára 2014. május 09. napján 16:00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.  A névjegyzékből való törlés iránti kérelmet legkésőbb 2014. május 15. napján 16:00 óráig nyújthatja be.

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására vonatkozó közös szabályok
A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja
– személyesen,
– levélben,
– az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerinti illetékes HVI-hez benyújthatja.
Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be, akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet.

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek személyesen a Helyi Választási Irodában igényelhetők, illetve letölthetők a www.valasztas.hu és www.szakoly.hu weboldalról.

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz – PDF
Kérelem külképviseleti névjegyzékbe történő felvételhez – PDF
Kérelem mozgóurna iránt – PDF

Szavazókörök Szakolyban

001. számú szavazókör
Balkányi utca
Benedek utca
Dugó tanya
Erkel utca
Jókai út
Kállói utca
Kölcsey utca
Petőfi utca
Rákóczi köz
Rákóczi utca
Toldi utca
Vadászkert
Vörösmarty utca
Zrínyi utca
Szavazókör címe: Iskola utca 14
002. számú szavazókör
Arany János utca
Bercsényi utca
Domb utca
Esze Tamás utca
Hunyadi János utca
Iskola utca
Jegyzőtanya
József Attila utca
Kistag
Létai köz
Létai utca
Mátyás király utca
Mosolytó köz
Mosolytó utca
Tiszaszőlő
Virágosdűlő
Szavazókör címe: Iskola utca 14.
003. számú szavazókör
Akácfa utca
Árok utca
Árpád utca
Béke utca
Bem utca
Felszabadulás utca
Fenyves utca
Gábor Áron utca
Galamb utca
Kossuth köz
Kossuth utca
Liliom utca
Mihálydi utca
Móricz Zsigmond utca
Szabadság utca
Szakolykert út
Szavazókör címe: Iskola utca 14.
Megosztás