A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tájékoztatója

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye

Mi a digitális átállás, és miért jó ez az érintetteknek?
A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minősége egyre jobb lesz.
Az analógról a digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon is megvalósul még az idei – 2013. – évben.
Ez azt jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos kiegészítő szolgáltatást (pl. Elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézők számára.

Kik az érintettek?
A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát használnak és mindössze az m1, rtl klub, tv2 és esetleg egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, esetleg iptv-n keresztül televíziózik, annak az átállás során nincs teendője.

Mi szükséges az átálláshoz?
Az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon jó állapotú tető- vagy szobaantenna, koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analóg vevőegységgel rendelkező tévékészülék esetén egy dekóder (jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévő régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére. A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelő digitális vevőegységet.
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós, műholdas, iptv-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató csomagjára.

Mikor lesz a digitális átállás?
A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet megtekinteni:

digitalis_mo

1. Ütem: 2013. Július 31. A térképen világoskékkel jelölve.
2. Ütem: 2013. Október 31. A térképen sötétkékkel jelölve.
Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek készülékeit a digitális adás vételére.
Szociálisan rászorultak támogatása a nemzeti média- és hírközlési hatóság (NMHH) egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások (m1, m2, duna tv, duna world) digitális vételének biztosítása érdekében.
A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosításához szükséges eszközök beszerzését (settop-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.

Támogatottak köre:
támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás igénylésének napján:
• olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és
• rászorult, azaz
a) rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartási támogatást;
c) ápolási díjat kap;
d) időskorúak járadékában;
e) saját jogon nevelési ellátásban;
f ) fogyatékossági támogatásban;
g) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban;
i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül; illetve
j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára az onyf által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57.000 forintot.
Állami támogatás háztartásonként egy jogosult felhasználó számára adható.
Háztartásonként több támogatási igény esetében az időben korábbit fogadja el az NMHH.
A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30-tól igényelhető.

Támogatás igénylése:
Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori felkeresés során sem éri el, az NMHH postai úton küldi meg az igénybe vehető támogatási formákról és a támogatási jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint az igénylőlapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon belül küldhet vissza az NMHH-nak.
A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a felmérőnek, vagy a számára átadott válaszborítékban ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére. Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit azNMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel, 2013. április 30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás igénylése céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot követő 30. napig.
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013. augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó igénylőlap kitöltésében.
Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es zöldszámon.
A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási igények esetén a digitális vétel biztosításához szükséges eszközök beszerzéséről és beszereléséről az NMHH gondoskodik.

Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit!
Bővebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!
Ingyenes zöldszám: 06-80/38-39-40
e-mail: digitalistv@nmhh.hu
levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 230
honlap: www.digitalisatallas.hu

A hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. Évi lXXIV. számú törvény, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről szóló 4/2013 (i. 18.) számú NMHH-rendelet, illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú NMHH-rendelet alapján került összeállításra.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Megosztás