A talajterhelési díjról

A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 összegben határozta meg.

Azokon a területeken, ahol lehetőség lenne a csatornára kötésre, de ezt az érintett tulajdonosok nem tették meg, ott talajterhelési díjat kell fizetni az után a szennyvízmennyiség után, amelyek elszállítását a tulajdonos nem tudja igazolni az önkormányzat felé. (A 2003 novemberében elfogadott, környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt 26.§ (4) bekezdése felhatalmazta a települési önkormányzatokat, hogy talajterhelési díjat vessenek ki.)

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a közigazgatási területre vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-től: 1200Ft/m3.
A területérzékenységi szorzó (közigazgatási területenként eltérő, amivel beszorozva megkapják végül az összeget, amit be kell fizetni) Szakoly községben 1,5.

így 2012. február 1-től minden elhasznált víz m3-e után 1.800 ft talajterhelési díj megfizetése lesz kötelező, mely ősszeg megfizetése 2013. év elején esedékes.

A talajterhelési díj megfizetése önadózással történik. A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig a jegyzőhöz – mint önkormányzati adóhatóság – tesz bevallást a jegyző által rendszeresített formanyomtatványon.

Megosztás