Adóbefizetési határidő és adószámla számok

Felhívás a helyi adók befizetési határidejéről és a teljesítés módjáról

Augusztus hónapban minden adózó részére kikézbesítésre kerül a félévi számlaegyenlegről készült értesítő (befizetési csekkekkel együtt), amely tartalmazza külön-külön adónemenként az éves adó előírást, az esetleges előző évi hátralékot, vagy túlfizetést, és a folyó évi befizetéseket.
A különbözetük adja meg a számlaegyenleget, ami a még fizetendő adó összege, melyet adónemenként megbontva az arra szolgáló postai csekkeken kell befizetni.

– Magánszemélyek kommunális adója valamint gépjárműadó esetében az adózónak félévenként két egyenlő részletben kell az adót megfizetnie:

adóév: március 15-ig, illetve szeptember 15-ig

Az adózóknak lehetősége van a befizetést a megfelelő számlaszámra átutalással teljesíteni.

Magánszemélyek kommunális adó: 11744089-15404242-02820000

Gépjárműadó: 11744089-15404242-08970000

(Késedelmes fizetés esetén a késedelmi pótlék napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.)

Megosztás