Bursa beszámoló

Tájékoztató A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában megítélt támogatásokról

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 19-i zárt ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatok támogatásáról.
A pályázati felhívásra összesen 4 darab „A” típusú pályázat érkezett. Az érvényes pályázatot benyújtó 4 fő pályázó részére 5.000 Ft/hónap, összesen 50.000 Ft összegű ösztöndíj támogatás került megállapításra a 2015/2016. tanév második félévére és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.
Fentiek alapján Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában összesen 200.000 Ft összegű ösztöndíj támogatást állapított meg, melyre a fedezetet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja.

Kelt: Szakoly, 2015. december 14.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás