Értesítés határszemle megtartásáról

Tisztelt Földtulajdonosok, Földhasználók !

Értesítjük Önöket, hogy a Nyíregyházi Járási Hivatal 2016. évben a termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak megfelelően határszemle ellenőrzést tart BÖKÖNY, Demecser, Geszteréd, Kék, Kótaj, Kállósemjén és Szakoly települések közigazgatási területén.

A határszemle során az alábbiak kerülnek fokozott ellenőrzésre:
termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség betartása ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése a természetbeni és ingatlan-nyilvántartási állapot egyezősége
termőföld engedély nélküli és engedélytől eltérő más célú hasznosítása, a más célú hasznosítás megszüntetése és ezekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az esetleges jogszabályi kötelezettség megszegéséből eredő mulasztásokat (hasznosítási kötelezettség elmulasztása, időközben bekövetkezett művelési ág változás bejelentésének elmulasztása, stb.) az ellenőrzés megkezdéséig rendelkezésre álló időn belül még szankció nélkül pótolhatják.

Az ellenőrzés során észlelt, felróható mulasztások, jogszabálysértések a hivatkozott törvény alapján földvédelmi bírság kiszabását vonják maguk után, a földszerzési korlátok, kötelezettségek és tilalmak megsértése esetén elrendelhető a föld kényszerhasznosításba adása, továbbá a zártkerti ingatlanok hasznosításának elmulasztása esetén az önkormányzat a zártkerti ingatlant 1 évre a földprogram működtetése céljából kijelölheti

Felhívjuk a figyelmet, hogy a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzése a határszemlével párhuzamosan folyik 2016. július 01. napjától nemcsak a határszemlével érintett, hanem illetékességi területünkön lévő valamennyi település külterületén.

Hacsáné Szűcs Anita
földhivatali osztályvezető

Szakoly település közigazgatási területén történő határszemle, helyszíni ellenőrzés – PDF

Megosztás