Felhívás avartüzek megelőzése érdekében

A rét és tarlóégetések valamint növényi hulladékégetések során – az eddigi jelentős számban bekövetkezett tűzesetekre való tekintettel – a tűzesetek elkerülése érdekében mindnyájunkban  legalább az alábbiakat szükséges tudatosítani:A tervezett avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek írásban be kell jelenteni. (a bejelentőlap letölthető:www.szabolcs.katasztrofavedelem.hu honlapról)                Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.
–    A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával szabad elégetni.
–    A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
–    A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani kell.
–    Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
–    Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.
–    A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
–    Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. – a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

Kérjük, hogy saját területükön tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében. Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett területet és annak környezetét átvizsgáljuk, mivel a képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de a múlt évben arra is volt már példa, hogy halált okozott a növényzettűz.
Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tűz” eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság – és ha lehetséges a terület tulajdonosának – haladéktalan értesítése.

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112 (ingyenes) telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a Katasztrófavédelem 10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.
A tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megsértése erdővédelmi bírsággal sújtható.

Minden kedves honfitársunknak tűzmentes szép tavaszt kíván a Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség.

Megosztás