Felhívás – Nyári Diákmunka

A Nemzetgazdasági Minisztérium július 1-jétől idén is meghirdeti a nyári diákmunka programot.
A program keretében az önkormányzatok és az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézmények legkorábban 2014. július 1-jétől legfeljebb 2 hónap időtartamra nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő 16 és 25 év közötti fiatalokat foglalkoztathatnak munkaviszony keretében.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
– nappali tagozaton tanuló diákok,
– a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
– közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
– foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A támogatott foglalkoztatásba illetve a programba történő belépéshez a nappali tagozatos diáknak az alábbi személyes okmányaival kell a munkaviszony kezdete előtt a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltségére befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonás előfeltételét jelentő nyilvántartásba vétele megtörténjen:
– személyi igazolvány,
– lakcímkártya,
– TAJ kártya,
– adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány, és
– érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás.

Kérjük azokat a kedves diákokat, akik szeretnének a programban részt venni, hogy 2014. június 23-án hétfőn fáradjanak be az
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nagykállói Kirendeltségére nyilvántartásba vételre!
(Nagykálló, Bátori u. 36.)

Megosztás