Felhívás önkormányzati tűzifa kiosztásáról

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 436/2015.(11.19.) kt. határozatában rendelkezett önkormányzati tűzifa kiosztásáról rendkívüli települési támogatás keretében!

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezései alapján, az arra rendszeresített kérelem pozitív elbírálása esetén családonként 5 mázsa – felkuglizott – tűzifa kerül biztosításra és kiszállításra a település rászoruló lakosai részére!

A rendkívüli települési támogatás keretében önkormányzati tűzifa támogatás iránti kérelmeket 2015. december 07-ig lehet a Szakoly Alapszolgáltatási Központban (4234 Szakoly, Bercsényi u. 2.) benyújtani!

A támogatási kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2015. december 10-ig dönt, és a polgármesteren keresztül gondoskodik a tűzifa kiszállításáról 2015. december 31-ig.

Kelt: Szakoly, 2015. november 20.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás