Közlemény

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára.
A nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő adatfelvétel Magyarországon
2014. szeptember 15-től december 15-ig tart,
célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata.

Ezek az információk – az uniós adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítésén túl – hozzájárulhatnak az egészségpolitikai intézkedések meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer minőségének javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 településéről összesen 9479 főt, véletlen mintavétellel választottuk ki. A felvételben részt vevők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeírója a fent jelzett időszakban felkeresi őket.
Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.

Információkérés, kapcsolatfelvétel:

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)
Honlap www.ksh.hu/elef
Email cím elef@ksh.hu
Telefonszám 1/487-4489 (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésekre várhatóan 2015 tavaszán kerül sor.

Az együttműködők értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.

Debrecen, 2014.09.02

Központi Statisztikai Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.
Telefon: (+36-1) 345-6000 | Telefax: (+36-1) 345-6788
E-mail: ksh@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu

Megosztás