Közlemény!

Helyi Választási Iroda Vezetője
4234 Szakoly
Rákóczi utca 10.

Tárgy: Szakoly községben megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása
Ügyiratszám: 2820-5/2010.

Határozat

Szakoly község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választása során a következők szerint állapítom meg:

Szakoly községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők száma 6 fő.

E határozat ellen a közzétételétől számított 2 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) lehet kifogással fordulni.

Indokolás:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 24. §-ának (2) bekezdése szerint: „A választási iroda vezetője e törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a mandátumok számát.” Az Övjt. a kihirdetése napján, 2010. június 14. napján lépett hatályba.

Az Övjt. 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-i lakosságszáma alapján kell meghatározni. Az Övjt. 2. §-a szerint a lakosságszám: „…azon személyek száma, akiknek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban szereplő lakóhelye, lakóhely hiányában tartózkodási helye az adott település (fővárosi kerület), a főváros, a megye közigazgatási területén található, vagy akiknek a lakóhelye csak az adott település (fővárosi kerület) megnevezését tartalmazza.”

A Központi nyilvántartása adatszolgáltatása alapján Szakoly község 2010. január 01-i lakosságszáma 3024 fő volt.
Az Övjt. 4. §-ának (c) pontja szerint 5000 fő lakosig a képviselők száma 6 fő.

Az előbb idézett jogszabályi helyek alapján határozatom rendelkező részében foglaltak szerint megállapítottam a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választása során megválasztható önkormányzati képviselők számát.

Jelen határozat közzétételre kerül Szakoly Község Önkormányzatának hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.szakoly.hu).

A határozat az Övjt. 24. §-ának (2) bekezdésén, az Övjt. 3. §-án, az Övjt. 4. §-ának c.) pontja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. § (3) bekezdésén alapul.

Szakoly, 2010. július 07.

Dr. Nánássy Elek
HVI vezető

Megosztás