Közmeghallgatás

Száma: 5051-27/2012.
Kivonat

Készült Szakoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A közmeghallgatás helyének, idejének és napirendi pontjainak meghatározásáról.

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 661/2012. (11. 29.) kt határozata:
A közmeghallgatás helyének, idejének és napirendi pontjainak meghatározásáról

A Képviselő-testület a közmeghallgatás idejét, helyét és napirendi pontjait megtárgyalta és elfogadta, az alábbiak szerint:
I.    A közmeghallgatás ideje: 2012. december hó 28. nap 16 óra 30 perc.

II.   A közmeghallgatás helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház (4234 Szakoly, Mátyás király utca 12.)

III.  A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évben végzett munkájáról.
Előadó: Szűcs Gabriella polgármester
2. Tájékoztatás a 2012. évi költségvetésről és a 2013. évi pénzügyi terv koncepciójáról.
Előadó: ,Szűcs Gabriella polgármester
3. Tájékoztatás a lakosság széles körét érintő törvényekről és a helyi fontosabb rendeletekről, adóbevételekről.
Előadó: Csépányiné Tóth Terézia jegyző
4. A Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a 2012. évi tevékenységéről.
Előadó: Horváth Zoltán, a Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
5. Egyebek:
A választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdései és javaslatai.

IV.  Utasítja a tisztségviselőket, hogy a közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendi pontjairól a lakosságot idejében tájékoztassák.

Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester, jegyző.

    Szűcs Gabriella sk.                                                            Csépányiné Tóth Terézia sk.
    polgármester                                                                       jegyző

 

Kiadmány hiteléül: Tóth Hajnalka sk.
                                    leíró

Megosztás