Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!
Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 271/2014. (12. 02.) kt határozata alapján
2014. december 18-án (csütörtök) 17.00 órától közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helyszíne: A Petőfi Sándor Művelődési Ház
(4234 Szakoly, Mátyás király utca 12.)

Napirendi pontok
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról.
Előadó: Szűcs Gabriella polgármester

2./ Tájékoztatás a 2014. évi költségvetésről és a 2015. évi pénzügyi tervről.
Előadó: Szűcs Gabriella polgármester

3./ Tájékoztatás a lakosság széles körét érintő törvényekről és a helyi fontosabb rendeletekről, adóbevételekről.
Előadó: Dr. Obsitos Erzsébet megbízott jegyző

4./ A Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a 2014. évi tevékenységéről.
Előadó: Horváth Zoltán, a Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

5./ Egyebek:
A választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdései és javaslatai.

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a közmeghallgatáson megjelenni szíveskedjenek!

Kelt.: S z a k o l y, 2014. december 08.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás