RNÖ – Közmeghallgatás

Száma: 258-33/2012.
Kivonat

Készült a Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendi pontjairól.
Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (11. 27.) RNÖ határozata:
Közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendi pontjairól

A Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 20-án (csütörtök) 12.30-tól a Polgármesteri Hivatal Nagytermében (4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.) közmeghallgatást tart az alábbi napirendi pontokkal:
1./ Beszámoló a Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, feladatairól és tevékenységéről.
2./ Egyebek
A választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdései és javaslatai.

K. m. f.
Kiadmány hiteléül: Tóth Hajnalka sk.
Jegyzőkönyv-vezető

Megosztás