Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

2015. március 1-jén indul, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) közreműködésével, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával „Interneten keresztül elérhető e-learning alapú képzési rendszer és tematikus, célzott tananyagok biztosítása a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedési kultúra javítása érdekében” tárgyú projekt (továbbiakban: tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu program).

Az NFM – a közlekedéssel és ezen belül a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos állami feladataira tekintettel – megbízta az NKH-t, hogy a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében valósítsa meg a fenti tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu programot.
Az NKH által előkészített, 2015. március 1-jétől június 15-ig tartó Közlekedésbiztonsági program – összhangban a törvényi felhatalmazásokkal, továbbá a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel és a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelettel – elsődleges célja, hogy a legkorszerűbb technológiák (pl.e-leaming) segítségével járuljon hozzá a NAT-ban és az EU-ajánlásokban meghatározott, közlekedésbiztonsággal és közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő, készségszintű kialakításához és ezáltal a közúti közlekedési balesetek minél nagyobb mértékű csökkentéséhez.
A tanuloknak.hu programban évfolyamonként külön-külön tananyagot biztosítunk a tanulók részére, illetve módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok számára.
Az idei évben a közlekedésbiztonsági képzéseket kiszélesítve, a kreszfelfrissito.hu program keretében a felnőttek – „A”, „B”, „C”, „D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint kerékpárral közlekedők – részére is biztosítunk ismeretfelújító képzéseket.
A Közlekedésbiztonsági program részeként összeállított, KRESZ-tudást felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődjön.
Cél továbbá, hogy a közlekedésben rejlő balesetveszélyes helyzetek felismerése javuljon, a szabályokat betartó és környezettudatos attitűd fejlődjön, amelynek eredményeképpen a szabálysértések és balesetek száma országos szinten csökkenthető.

A program során a vállalatok vezetői számára vonzó lehet az ingyenes képzés lehetősége, amelynek segítségével a vállalat dolgozói felmérhetik és fejleszthetik meglévő tudásukat, ezáltal a céges gépjárművekkel végzett munka során csökkenhet a balesetek bekövetkezésének kockázata. Mindemellett a cégvezetés számára a képzés pozitív hozadéka lehet a gépjárművek állagának megóvása, amely éves szinten jelentős megtakarítást eredményezhet a cég költségvetésében.

Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet:
– tanuloknak.hu
köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, köznevelési intézményben tanuló diákok
– kreszfelfrissito.hu
a vezetői engedéllyel („A”, „B”, „C”, „D” kategória) már rendelkező bármely személy,
a vezetői engedéllyel nem rendelkező – elsősorban kerékpáros – felnőttek.

Az előzetes regisztrációhoz kötött ingyenes képzés 2015.március 1-jétől június 15-éig érhető el.

Jelentkezni a www.tanuloknak.hu és a www.kreszfelfrissito.hu weboldalakon lehet.

A programban részt vevő iskolák és cégek eredményei a weboldalakon nyomon követhetőek.
A széles körű tájékoztatás sikerességének érdekében a www.tanuloknak.hu és www.kreszfelfrissito.hu oldalon megtalálható és letölthető minden, a programmal kapcsolatos információ.

Megosztás