Lakossági tájékoztató, helyreigazítás

Lakossági tájékoztatás!

A „közzéTEsz” helyi lap 2010. évi szeptemberi számában én, Dr. Nánássy Elek a Helyi Választási iroda vezetőjeként közzé tettem a polgármester jelöltekként és képviselő jelöltekként nyilvántartásba vett személyeket.
Közöltem, a leadott ajánlószelvények (kopogtató cédulák) számát is, az alábbiak szerint:

Polgármester jelöltek
(a leadott ajánlószelvények számának sorrendjében)


Önkormányzati képviselő jelöltek
(átadott ajánlószelvények mennyiségének sorrendjében)

A jelölteket nevét, soronként aszerint jelentettem meg, amennyi ajánlószelvényt (kopogtató cédulát) a jelöltek a Helyi Választási Bizottságnak átadtak. A polgármesteri ajánlószelvények az igazoltan leadott és átvett ajánlószelvények mennyiségét tükrözik, nem a nyilvántartásba vételi adatokat.
A leadott ajánlószelvényeket (kopogató cédulákat) a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette, illetve azon túl igazolást adott ki azoknak a számszerűségéről.
Birta Ferencné polgármester jelölt és képviselő jelölt, Jakab Lászlóné polgármester jelölt, Bocskai Erzsébet, Horváth Árpád, Horváth Ignác, Demendiné Szarvas Erzsébet, Kerecsen József Urbin Ágnes Módis István képviselő jelöltek kifogást nyújtottak be a Helyi Választási Bizottsághoz.
Azt kifogásolták, hogy többek között az esélyegyenlőség jogelvét sérti a nevek felsorolása a fenti elv szerint.
A Helyi Választási Bizottság álláspontja az volt, hogy a leadott ajánlószelvények számára vonatkozóan közzétételi tiltás nincs.
Az ajánlószelvények darabszáma nyilvános adat. Álláspontjuk volt továbbá, hogy a leadott ajánlószelvények darabszáma objektív adat, minden jelöltre egységesen kiterjedt elv szerint lett meghatározva a képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek nevének felsorolása.
A kifogást a Helyi Választási Bizottság elutasította és nem találta jogsértőnek a közzéTesz újságban megjelent tájékoztatást.
A megyeházán működő Területi Választási Bizottsághoz a kifogást benyújtók fellebbezést nyújtottak be. A Területi Választási Bizottság szintén elutasította a kifogást. Álláspontja szerint a tájékoztatás megjelenése nem alkalmas arra, hogy befolyásolja, illetve megtévessze a választópolgárokat.
A kifogást benyújtók Birta Ferencné, Jakab Lászlóné, Bocskai Erzsébet, Horváth Árpád, Horváth Ignác, Demendiné Szarvas Erzsébet, Kerecsen József Urbin Ágnes Módis István jelöltek a Területi Választási Bizottság szakembereinek döntését sem fogadták el, és fellebbezést nyújtottak be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bírósághoz.
A bíróság megváltoztatta a Területi Választási Bizottság és a Helyi Választási Bizottság döntését.

Végzésében azt állapítja meg, hogy a tájékoztatás megsértette az esélyegyenlőségre, valamint a jóhiszemű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket.

„a megyei bíróság szerint az olyan tartalmú tájékoztatás, melyben a jelölt és a jelölő szervezet neve mellett az ajánlószelvényeket csökkenő számsorrendben közli, hatásában alkalmas arra, hogy a jelöltként elfogadottak megítélését befolyásolja a választási eljárásban.”
A bíróság nem vitatja azonban az adatok közérdekű jellegét. A megjelenés módját kifogásolta a megyei bíróság.
A jelölt személyek felsorolása a KözzéTesz újság 2010. évi szeptemberi számában a jelöltek által a Helyi Választási Bizottságnak átadott ajánlószelvények csökkenő sorrendjében tartalmazta a jelöltek nevét.
A tájékoztatás ilyen formában történő megjelenítését nem éreztem jogszabálysértőnek, nem éreztem úgy, hogy emiatt a jelöltek esélyegyenlősége csökken, de tiszteletben tartom a megyei bíróság végzését, és minden érintettől ezúton kérek elnézést. A bíróság döntésével szemben fellebbezési lehetőség nincs.
A Dr. Ungvári István tanácselnök bíró által vezetett bírói tanács döntése teljes terjedelmében megtekinthető az alábbi linkre kattintva:
végzés 2010.09.28 -,
amely részletesen tartalmazza a Helyi Választási Bizottság, a Területi Választási Bizottság és a kifogást benyújtó személyek és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság állásfoglalását.
A fenti honlapon közzéteszem a Helyi Választási Bizottság által jóváhagyott szavazólapokat is, mely az újságnak leadott tájékoztatás időpontjában még nem volt elfogadott.
Jelen tájékoztatásom nem teljes körű, csak részleteket tartalmaz a bíróság és a választási bizottságok iratanyagaiból.
A Bíróság végzését értelmezve a pótlapon ABC sorrendben közlöm a jelöltek sorát, így helyreigazítási kötelezettségemnek eleget teszek.

 

Kelt.: Szakoly, 2010. szeptember 28.

Dr. Nánássy Elek
HVI vezetője


 

PÓTLAP
Polgármester jelöltek
(ABC sorrendjében)

Önkormányzati képviselő jelöltek
(ABC sorrendjében)

Tájékoztatások, adatok olvashatók még a www.valasztas.hu oldalon.

Megosztás