Lomtalanítás

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék¬Gazdálkodási Nonprofit Kft.  ezúton is tájékoztatja a lakosságot, hogy a korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően:

A lomtalanítás ideje: 2016. március 7. (hétfő), a vegyes hulladék megszokott gyűjtési napján, azzal azonos időpontban.

A társaság kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el.

Kérjük, hogy az ingatlantulajdonosok a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan gépjárművei a vegyes hulladékkal megszokott időpontban szállítják el azt.

A település tisztaságára való tekintettel kérjük, hogy a gyűjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekről, ahonnan már elszállították a feleslegessé vált dolgokat, ismételt szállítás nem lehetséges!

A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítette gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék, biohulladék, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.
A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

Megosztás