Megemlékezés

„Akkor tudunk igazi jövőt építeni, ha ismerjük és tiszteljük a múltunkat.”

Augusztus 13-án Szakoly község két kitüntetettjére emlékeztünk a Köztemetőben felállított emléktáblánál. A Szakolyi Köztestületi Tűzoltóság fennállásának 20. évfordulóján Bodolai Zoltán örökös tűzoltóparancsnok és Győri András címzetes főjegyző úr, a köztestületi tűzoltóság első elnökének emléke előtt tisztelegtünk. Munkásságuk nagy részét itt Szakolyban töltötték, itt hoztak létre maradandót, itt végeztek építő munkát fizikai és szellemi értelemben is. Településünk közösségét fölemelték, szülőfalunknak olyan hírnevet állítottak, amely örökre Szakoly sajátja marad.
Nevük az utókor számára kőbe vésve áll követendő példaként, mert a jövő felelőssége, hogy merítsen a múltból!
Bodolai Zoltán és Győri András! Örök hálával és szeretettel őrizzük emléketeket!
Megosztás