Népszámlálás 2011

Hirdetmény a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén a 2011. október 1-én 0 órakor fennálló állapot alapulvételével NÉPSZÁMLÁLÁST kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését.

Az adatfelvételre 2011. október 1. és október 31. között a településen található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor.
A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él.

Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva.
Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16. között van lehetőség.

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kőtelező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékos­ságra vonatkozó kérdéseket.
A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai célra használhatók.

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket.

Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent meghatározott időszak alatt nem tettek eleget, azok 2011. november 1. és 8. között jelent­kezzenek népszámlálási összeírás céljából a lakóegységük szerint illetékes pol­gármesteri hivatalban.

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.

Együttműködésüket köszönjük.                       FELELJEN A JÖVŐÉRT!

JEGYZŐ, KÖRJEGYZŐ s.k. mint települési népszámlálási felelős

Ingyenesen hívható telefonszámok: 06-80-200-014, 06-80-200-224

Kapcsolódó oldalak:

nepszamlalas.hu
nepszamlalas.eu
tájékoztató filmek
elektronikus kitöltés

Megosztás