Óvodai Pályázatok

A Szakolyi Micimackó Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár
1 fő Óvodai dajka

munkakör betöltésére.

[tab:Pedagógiai asszisztens]

A Szakolyi Micimackó Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4234 Szakoly, Létai utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nevelőmunka segítése az óvodapedagógus irányítása mellett, ezen kívül amit az óvodavezető a munkakörébe utal munkaköri leírása szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:
§         Középiskola/gimnázium,
§         Magyar állampolgárság
§         Büntetlen előélet
§         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Pedagógiai asszisztens, Kisgyermeknevelő-gondozó végzettség

Elvárt kompetenciák:
§         Kiváló szintű gyermekszeretet, együttműködő készség, tolerancia, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Szakmai önéletrajz
§         Motivációs levél
§         Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
§         Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
§         Egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Szakolyi Micimackó Óvoda címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Létai utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2013, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Szakoly Község honlapja – 2013. július 29.

[tab:Óvodatitkár]

A Szakolyi Micimackó Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Óvodatitkár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4234 Szakoly, Létai utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény működéséhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, ezen kívül amit az óvodavezető a munkakörébe utal munkaköri leírása szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§         Középiskola/gimnázium,
§         Adminisztrációs területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
§         Magyar állampolgárság
§         Büntetlen előélet
§         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Felsőfokú képesítés,

Elvárt kompetenciák:
§         Kiváló szintű megbízhatóság, pontosság, együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Önéletrajz
§         Motivációs levél
§         Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
§         Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
§         Egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Szakolyi Micimackó Óvoda címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Létai utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 167/2013, valamint a munkakör megnevezését: Óvodatitkár.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Szakoly Község honlapja – 2013. július 29.

[tab:Óvodai dajka]

A Szakolyi Micimackó Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

1 fő Óvodai dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4234 Szakoly, Létai utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§         Középiskola/gimnázium, Dajkai szakképesítés,
§         Dajkai munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§         Magyar állampolgárság
§         Büntetlen előélet
§         Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
§         Kiváló szintű gyermekszeretet, megfelelő szakmai kompetencia, igényes munkavégzés, munkafegyelem, együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Önéletrajz
§         Végzettsége(ke)t igazoló dokumentumok másolata
§         Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Szakolyi Micimackó Óvoda címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Létai utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 166/2013, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodai dajka.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Szakoly Község honlapja – 2013. július 29.

[tab:END]

Megosztás