Pályázat jegyzői munkakör betöltésére

Szakoly Község Önkormányzat Polgármestere
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
Szakoly Község Önkormányzat
Jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§ Magyar állampolgárság
§ Cselekvőképesség
§ Büntetlen előélet
§ Egyetem, Igazgatásszervezői vagy állami- és jogtudományi doktori képesítés
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ A 45/2012. (II. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz
§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló nyilatkozat.
§ Iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata.
§ Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések ismertetése.
§ Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
§ Összeférhetetlenségi nyilatkozat.
§ Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terebesi Csilla nyújt a 42/361-311, 70/375-09-61-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Szakoly Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/2015., valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
§ Személyesen: Terebesi Csilla, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról Szakoly Község Önkormányzat Polgármestere dönt, fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról.

A pályázat elbírálásának határideje:
2015. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ www.szakoly.hu – 2015. január 23.
§ A Szakolyi Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája – 2015. január 23.

Megosztás