Pályázat Jegyzői munkakör betöltésére

Szakoly Község Önkormányzat Polgármestere
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Szakoly Község Önkormányzat
Szakolyi Polgármesteri Hivatal
Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Szakolyi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma:8

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    Magyar állampolgárság
•    Cselekvőképesség
•    Büntetlen előélet
•    Főiskola, /Egyetem; Államigazgatási főiskola, vagy igazgatásszervezői, vagy állami- és jogtudományi doktori képesítés
•    Jegyzői munkakörben eltöltött – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
•    Közigazgatási szakvizsga
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz.
•    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló nyilatkozat.
•    Iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata.
•    Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések ismertetése.
•    Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
•    Összeférhetetlenségi nyilatkozat.
•    Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Gabriella polgármester nyújt, a 42/361-311-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Szakoly Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Rákóczi utca 10). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1827/2016., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
•    Személyesen: Terebesi Csilla, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    www.szakoly.hu – 2017. január 03.
•    A Szakolyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2017. január 03.
•    Kozigallas.hu – a közszféra állásportálja.

Megosztás