Pályázat jegyzői munkakör betöltésére

Szakoly Község Önkormányzata  a
„Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Szakoly Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
Jegyző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.

Ellátandó feladatok: Jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
– Jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok
– A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
– Szakoly Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
– Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Közigazgatási szakvizsga,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– jegyzői vezetői gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti önéletrajz
– a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseket tartalmazó vezetői program
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Tóth Hajnalka előadó
a 06-42-361-311, vagy a 06-42-561-080-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Szakoly Községi Önkormányzat címére történő megküldésével
(4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2013.
valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
– Személyesen, a pályázatnak Szakoly Község Polgármestere titkárságán történő benyújtásával.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szakoly Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája – 2013.január 10.
Szakoly Község Önkormányzatának honlapja – 2013. január 10.

Megosztás