Pályázat könyvtárosi állás betöltésére

Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  §-a alapján pályázatot hirdet
Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény
Könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő:

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4234 Szakoly, Esze Tamás utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtárosi feladatok ellátása (kölcsönzés, állománygondozás, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, Könyvtáros,
– Könyvtáros – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, Informatikus-Könyvtáros végzettség,
– Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
– „B” kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
– Kiváló szintű helyismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önélerajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Edina nyújt, a +36-42/260-676 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Esze Tamás utca 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: közigállás/329-2/201 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros
vagy
– Elektronikus úton Nagy Edina részére a telehazszakoly@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szakoly.hu – 2014. április 12.

Megosztás