Pályázat óvodapedagógus állás betöltésére

Szakolyi Micimackó Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján,    
pályázatot hirdet

3 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4234 Szakoly, Létai utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján, óvodai csoportban.
Széleskörű szakmai tudás, az óvodáskorú gyermekek színvonalas oktatásának-nevelésének megvalósítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati féltételek:
§ Főiskola, óvodapedagógus,
§ Magyar állampolgárság
§ Büntetlen előélet
§ Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
§ Magas szintű szakmai ismeretek,
§ Innovációs folyamatok iránti elkötelezettség,
§ Együttműködő készség,
§ Kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Szakmai önéletrajz
§ Motivációs levél
§ Felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata
§ Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Szakolyi Micimackó Óvoda címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Létai utca 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 149/2013 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Szakoly Község honlapja – 2013. június 28.

Megosztás