Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Szakolyi Micimackó Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szakolyi Micimackó Óvoda
Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4234 Szakoly, Létai utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján, óvodai csoportban.
Széleskörű szakmai tudás, az óvodás korú gyermekek színvonalas nevelésének megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, Óvodapedagógus,
§ büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű Szakmai ismeretek, Innovációs folyamatok iránti elkötelezettség, Együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, Felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. október 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Szakolyi Micimackó Óvoda címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Létai utca 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
§ Elektronikus úton Oláhné Kokrák Ágnes Éva részére a micimackoszakoly@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.szakoly.hu – 2015. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikeres pályázat elbírálását követően 3 hónap próbaidő.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szakoly.hu/ovoda honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 28.

Megosztás