Pályázat pénzügyi gazdálkodási ügyintéző állás betöltésére

Szakoly Község Önkormányzata
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a beszámolók és a mérleg elkészítésében. Főkönyvi könyvelés támogatása. Kincstári adatszolgáltatás, egyéb adatszolgáltatás. Analitikus nyilvántartások vezetése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. Közreműködés az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Szakolyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Középiskola/gimnázium
  • Önkormányzati pénzügyi igazgatás – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
  • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerinti képesítés
  • Államháztartási szakon végzett mérlegképes könyvelő
  • ASP program használatának teljeskörü elsajátítása

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű EPER rendszer használat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti, a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes, szakmai önéletrajz
  • Motivációs levél
  • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
  • Összeférhetetlenségi nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Gabriella polgármester nyújt, a 06-20/932-30-68-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szakolyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 306/2017., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi gazdálkodási ügyintéző.

vagy

  • Elektronikus úton Bodnárné Antal Ágnes Zsuzsa részére a szakoly@szakoly.hu e-mail címen keresztül.

vagy

  • Személyesen: Bodnárné Antal Ágnes Zsuzsa, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.szakoly.hu – 2017. február 17.
  • A Szakolyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2017. február 17.
  • kozigallas.hu – a közszféra állásportálja – 2017. február 20.
Megosztás