Pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére

Szakoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete       

pályázatot hirdet

Szakoly Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Szakoly Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jegyzői vezetői gyakorlat
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, vagy ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti önéletrajz,
 • a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseket tartalmazó vezetői program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását tárgyaló képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul–e, vagy zárt ülés tartását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, 2012. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 06.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Kékesi József Jánosné főtanácsos, a 06/42-361-311, 06/42-561-080-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szakoly Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.).
 • Személyesen Szakoly Község Polgármestere titkárságán.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 06. 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szakoly Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája – 2012. május 18.
 • Szakoly Község Önkormányzatának honlapja – 2012. május 18.
Megosztás