Pályázati felhívás vállalkozóvá válást elősegítő támogatás elnyerésére

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló többször módosított 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján

Nyílt pályázatot hirdet:
Vállalkozóvá válást elősegítő, a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §(1) bekezdés a) pontja szerint 2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás elnyerésére.

A támogatás célja:
A legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés.

Pályázat benyújtására az jogosult,
– akit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal területileg illetékes Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltsége (továbbiakban: kirendeltség) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántart, vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülés
– aki önmaga foglalkoztatását
a)egyéni vállalkozás keretében, vagy
b)új induló gazdasági társaság keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c)legalább egy naptári éve (2013. január 1-jétől) már működő, csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt nem álló, továbbá esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező, átlátható szervezetnek minősülő gazdasági társasághoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
d)a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.
A támogatás mértéke: 2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás.

A legfeljebb 2.000.000,-Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás esetén a támogatás nem haladhatja meg:
– az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át (ÁFA visszaigénylés esetén), vagy
– az általános forgalmi adót (ÁFA-t) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

További részletek és a szükséges dokumentumok:
http://szabolcs-szatmar-bereg.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=szabolcs_palyazatok_VVT_2014

Megosztás