Száraz fű és avartüzek megelőzése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének, Nagy József tű. alezredes közleménye:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18. § (3) alapján az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve a használó feladata.

A nyár végi száraz időjárás valamint a rét és tarlóégetések illetve növényi hulladékégetések következtében megnövekvő parlag és avartüzek megelőzése érdekében, a lakosságnak legalább az alábbiakról szükséges tudnia:

 – A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Kormányrendelet értelmében általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése. A tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (növényi hulladék) égetésére is.
– Az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatják a kerti növényi hulladékok égetésének szabályait, amelyben meghatározhatják a lakosságnak, hogy a kertekben az elszáradt növényzet, gallyak, kerti hulladékok égetése során körültekintően járjanak el.
 – Amennyiben a helyi rendelet lehetővé teszi a növényi hulladék égetését, a lakosok gondoskodjanak a szükséges oltóeszközökről, ne hagyják a tüzet felügyelet nélkül, erős szél esetén pedig kerüljék a tüzelést.
 – A tervezett avar-, tarló-, nád- vagy növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak jelentsék be.
 – A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával – figyelemmel a település ez irányú rendeletére – szabad elégetni.
 – A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást szükséges végrehajtani.
 – A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani szükséges.
 – Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen végezhetik, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
 – Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről gondoskodjanak.
 – A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal oltsák el.
 – Az égetés befejezése után a helyszín átvizsgálásáról gondoskodjanak és – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. – a parázslást, izzást szüntessék meg.
 – Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett területet és annak környezetét átvizsgálják, mivel a képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de akár emberek halálát is okozhatja a növényzettűz.
 – Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tűz” eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság – és ha lehetséges a terület tulajdonosának – haladéktalan értesítése.

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak.

Kérem, hogy a településen a polgárőrség, település őrök aktív közreműködésével derítsék fel az elhagyatott, elhanyagolt területek tulajdonosait, és hívják fel figyelmüket a terület gondozására. A gondozatlan területen, illetve ugyanazon területen több esetben keletkező parlag és avartüzek esetében a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal közreműködésével beazonosítja a terület tulajdonosát (tulajdonosait), aki(k) ellen tűzvédelmi bírság kiszabását köteles kezdeményezni.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.

 

Megosztás