Szavazókörök kialakítása

Határozat Szavazókörök kialakításáról
(Száma:  2354 -1 /2013.)

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§. (1) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva, Szakoly Község szavazóköreinek számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

– 001. szavazókör Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és  Gimnázium, Szakoly, Iskola utca 14
Választópolgárok száma: 827 fő
– 002. szavazókör Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és  Gimnázium, Szakoly, Iskola utca 14
Választópolgárok száma: 820 fő
– 003. szavazókör Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium, Szakoly, Iskola utca 14
Választópolgárok száma: 730 fő       

Azon választópolgárok, akik települési szintű lakóhellyel rendelkeznek, a 001. számú szavazókörben szavazhatnak.
A szavazókörök területi beosztását a határozat melléklete tartalmazza.
A határozat ellen, a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez (4324 Szakoly, Rákóczi utca 10.) A fellebbezés illetékmentes.
A közzététel időtartama: 2013. július 18-tól – 2013. augusztus 01-ig.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le.

Indoklás

A Ve. 351.§. (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.
A Ve. 77.§. (1) bekezdése alapján, a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.
A Ve. 78.§-a alapján, a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 80.§-a alapján, a Helyi Választási Iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát.
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234.§. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezést a Ve. 234.§. (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására a Ve. 10.§. (1)-(3) bekezdései vonatkoznak.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§. (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Szakoly, 2013. július 17.

Dr. Kóder László
jegyző

Melléklet a szavazókörök kialakításáról szóló  2354-1/2013 számú határozathoz.

Szavazókörök területi beosztása:

001.szavazókör 002.szavazókör 003.szavazókör
Balkányi utca
Benedek utca
Dugó tanya
Erkel Ferenc utca
Jókai út
Kállói utca
Kölcsey utca
Petőfi utca
Rákóczi köz
Rákóczi utca
Toldi utca
Vadászkert
Vörösmarty utca
Zrínyi utca
Arany János utca
Bercsényi utca
Domb utca
Esze Tamás utca
Hunyadi János utca
Iskola utca
Jegyző tanya
József Attila utca
Létai köz
Létai utca
Mátyás király utca
Mosolytó köz
Mosolytó utca
Tiszaszőlő
Virágosdűlő
Akácfa utca
Árok utca
Árpád utca
Béke utca
Bem utca
Felszabadulás utca
Fenyves utca
Gábor Áron utca
Galamb utca
Kossuth köz
Kossuth utca
Liliom utca
Mihálydi utca
Móricz Zsigmond utca
Szabadság utca

a határozat eredeti formában megtekinthető, letölthető a „Dokumentumok,rendeletek” menüpontban

Megosztás