Szociális földprogram

Tájékoztatom Önöket, hogy Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít.

A szociális földprogramban az a személy vehet részt, akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye van Szakoly községben, állattartásra alkalmas feltételekkel és udvarral rendelkezik, valamint
– rendszeres szociális segélyben, vagy
– foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– álláskereső, regisztrált munkanélküli, vagy
– olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségügyi állapota a programban való részvételét lehetővé teszi.
– azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot.

A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.
A szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, megállapodás megkötésével vállalhatják a részvételt, mely 2014. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

A Képviselő-testület a szociális földprogramban résztvevő számára kishaszonállatot, a szociális földprogram működéséhez szükséges tápot, darakeveréket, orvosságot, fertőtlenítőszert, valamint folyamatos szaktanácsadást biztosít.
A támogatás értéke jogosultanként a 30.000 Ft-ot nem haladja meg.

A szociális földprogramban résztvevő köteles szakmai képzésen részt venni, udvarában a részére átadott állat tartásáról és a takarmány felhasználásáról jó gazda módjára gondoskodni, a munkavégzés során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat által kijelölt személlyel együttműködni, és a programban szerzett tapasztalatait saját, illetve családja megélhetésének javítása érdekében a jövőben is hasznosítani.

A szociális földprogramban való részvételi kérelmet a Szakoly Alapszolgáltatási Központban (4234 Szakoly, Bercsényi u. 2.) lehet benyújtani 2014. március 31. napjáig.
A kérelmek felvételét követően környezettanulmány készül.

Kelt.: Szakoly, 2014. február 05.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás