Tájékoztatás – Advent 2. vasárnap

Galajda Balázs görögkatolikus lelkipásztorunk gondolatai advent második vasárnapján
Az Úr eljövetele, érkezése
Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának születésére, karácsony ünnepére készülünk az adventi időszakban. Az advent szó eljövetelt vagy érkezést jelent. Az ünnepet megelőző hetekben Krisztus Urunk eljövetelére, érkezésére kell, hogy készüljünk. A mi Megváltónk karácsonykor belép a mi világunkba és kopogtat minden ember szívének ajtaján. Szeretne oda belépni szeretetével, békéjével, bölcs tanításával, hogy jobbá és szebbé tegye mindnyájunk életét. Az örök Tanító azonban nem csak karácsonykor jön hozzánk, hanem életünk minden napján. De Ő nem erőszakkal, ránk erőltetve akaratát közeledik, hanem miként a költő Ady Endre fogalmaz: „Nem harsonaszóval, hanem jött néma, igaz öleléssel”. A Megváltó oda hoz örömet, igazabb, szeretetben gazdagabb életet, ahol befogadják őt, mint a pásztorok, királyok tették annak idején.
A kérdés az, én magam, személy szerint igyekszem e mindent megtenni, hogy a hozzám jövő, lelkem ajtaján kopogtató Jézus Krisztus be tudjon oda lépni?
Azonban a mi életünkben is lesz egy érkezés, egy eljövetel. Ez a pillanat földi létezésünk vége lesz. Ez megérkezés lesz az ember részéről az Isten színe elé. S akkor majd mi kopogtatunk, zörgetünk és bebocsátást kérünk Isten országának kapuján, mert szeretnénk, ha a Mindenható megosztaná velünk az Ő örökké való életét.
De kérdezem: mi alapján kérünk majd bebocsátást az Istentől, amikor nem fogadtuk be őt szívünkbe és nem osztottuk meg vele életünket, itt a földön? Mert aki nem fogadta be őt, hogyan várja el, hogy őt befogadják?
Aki földi létében káromolta, mindig csak számon kérte az Istent és nem imádta, az miként fogja dicsőíteni szent nevét az üdvözültekkel? Aki nem szerette őt itt a földön, hogyan akarja majd szeretni egy örök életen át? Aki soha nem tartott bűnbánatot, miként várja, hogy bűnbocsánatban részesüljön?
Az adventi időszakban lelkileg is készüljünk Krisztus Urunk befogadására! Figyeljünk oda, hogy mindennapi dolgaink végzése közben is legyen időnk szeretni, imádni az Isten Fiát és bűnbánatot tartani! Mert aki így várja Krisztus érkezését, az meghallja az ő kopogtatását és beengedi életébe, és azt vele fogja leélni szeretetben és békében. Aki megosztja vele létét itt a földön, azzal majd Istenünk is megosztja életét, az Ő soha meg nem szűnő országában.
Galajda Balázs
Megosztás