Tájékoztató

– a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos változásokról –

Szakoly község közigazgatási területén elhelyezkedő, vezetékes szennyvízközművel nem rendelkező ingatlanok esetében, az összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, „szippantása” településünkön is kötelező közszolgáltatás.

A közszolgáltatás teljesítése komplex feladat, mely magában foglalja a háztartási szennyvíz gyűjtőhelyről történő begyűjtését, a szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő elszállítását valamint a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezését.

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotási kötelezettségének eleget téve egy új önkormányzati rendeltet alkotott a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról – a 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletét -, mely 2014. augusztus 01. napjától lép hatályba, így a benne foglaltak és az alábbiakban röviden ismertetett rendelkezéseket ettől az időponttól kell alkalmazni.

Településünkön a kötelező közszolgáltatást végző közszolgáltató
2014. augusztus 01-től 2015. december 31-ig terjedő időtartamra:
Kovács János
köztisztasági vállalkozó (közszolgáltató)
Elérhetősége: +36-20/479-5433
Cím: 4300 Nyírbátor, Iskola u. 70.

Az ingatlantulajdonosra vonatkozó rendelkezések:

–    Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlana nincs rácsatlakozva a vezetékes szennyvízhálózathoz, az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz vonatkozásában a közszolgáltatás (szippantás, begyűjtés) igénybevételére kötelezett
–    a tulajdonos az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni a háztartási szennyvizet
–    a közműpótló létesítménybe csak kommunális vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető
–    köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét, hogy a közszolgáltató a háztartási szennyvíz begyűjtésének, mint közszolgáltatási kötelezettségének eleget tudjon tenni
–    a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos köteles díjat fizetni, mely alapdíjból és ürítési díjból áll:
alapdíj: 1.000.- Ft /szippantási alkalom +ÁFA
ürítési díj: 1.450.- Ft/m³ +ÁFA (a mennyiség megállapítása a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérővel történik)
–    a díjfizetés készpénzben vagy átutalással történik, a közszolgáltató által kibocsátott számla alapján

A közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezések:

–    köteles a közszolgáltatás teljesítésére Szakoly község közigazgatási területén
–    köteles a háztartási szennyvíz begyűjtésére, ezt követően ártalmatlanítás céljából a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által üzemeltetett, nyíradonyi 05/38. hrsz-ú szennyvíztisztító telepre elszállítani és ott elhelyezni
–    köteles a szippantást az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban, de legkésőbb 72 órán belül elvégezni

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet megtekinthető a Szakolyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján vagy a www.szakoly.hu községi honlapon a Dokumentumok menüpont alatt vagy közvetlenül erre a linkre kattintva.

Amennyiben kérdésük merül fel, kérem forduljanak a hivatalunkhoz, vagy Kovács János közszolgáltatóhoz bizalommal, állunk szíves rendelkezésükre.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Kelt: Szakoly, 2014. július 16.

Szűcs Gabriella sk.
polgármester

Megosztás