Tájékoztató

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában megítélt támogatásokról

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 05-ei zárt ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára benyújtott pályázatok támogatásáról.

A pályázati felhívásra összesen 3 darab „A” típusú pályázat érkezett. Az érvényes pályázatot benyújtó 3 fő pályázó részére 5.000 Ft/hónap, összesen 50.000 Ft összegű ösztöndíj támogatás került megállapításra a 2016/2017. tanév második félévére és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

Fentiek alapján Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában összesen 150.000 Ft összegű ösztöndíj támogatást állapított meg, melyre a fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.

Kelt: Szakoly, 2016. december 12.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás