Tájékoztató a Bursa Hungarica, 2015. évre megítélt támogatásokról

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 02-ai zárt ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára benyújtott pályázatok támogatásáról.
A pályázati felhívásra összesen 5 darab „A” típusú pályázat érkezett, melyből 3 fő pályázata nem felelt meg a pályázati feltételeknek, mivel családjukban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a 45.600 Ft-ot, és a vonatkozó pályázati kiírás szerint pályázatot az nyújthat be, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160%-át, így részükre támogatást nem állt módjában megállapítania a képviselő-testületnek.
Az érvényes pályázatot benyújtó 2 fő pályázó részére 5.000 Ft/hónap, összesen 50.000 Ft összegű ösztöndíj támogatás került megállapításra a 2014/2015. tanév második félévére és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.
Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában összesen 100.000 Ft összegű ösztöndíj támogatást állapított meg, melyre a fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja.

Kelt: Szakoly, 2014. december 17.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás