Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját, amely napon a hatályos jogszabályok értelmében 5 évre megválasztják Szakoly község választópolgárai a település polgármesterét és hat fő önkormányzati képviselőjét. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanarra a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását is. A megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel szükséges a választási eljárás legfontosabb szabályainak ismertetése, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak szerint:

A Szavazás

A szavazás ideje: október 12. napja (vasárnap) 6 és 19 óra között. Szavazni személyesen lehet. Kérjük vigye magával a szavazóhelyiségbe érvényes személyi igazolványát. A személyi igazolvány helyett érvényes útlevelét vagy érvényes jogosítványát is elfogadják. Mindenképp vigye magával a lakcímkártyáját is! Szakoly településen érvényesen szavazni legfeljebb 1 polgármester jelöltre és 6 helyi önkormányzati képviselő jelöltre lehet. Ha ennél több szavazatot ad le, akkor szavazata érvénytelen lesz. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán érvényesen szavazni legfeljebb 3 nemzetiségi jelöltre lehet.

Névjegyzéki Kérelmek

A választópolgár a választáson eldöntheti, hogy a lakcímén vagy a bejelentett tartózkodási helyén kívánja gyakorolni választójogát. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre és egyéni képviselőjelöltre akar szavazni, az átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be. Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakcíme mellett bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy
– tartózkodási helyét 2014. június 23-ig létesítette és
– tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig, 2014. október 12-ig tart.
Tekintettel arra, hogy az átjelentkezés csak a tartózkodási hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a más választókerületben, településen lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező és a szavazás napján kórházban tartózkodók, fogvatartottak, stb. most nem tudják szavazati jogukat gyakorolni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2014. október 10. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodához (Szakolyi Helyi Választási Iroda – HVI – 4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.). Az átjelentkező választópolgár ugyanezen időpontig vonhatja vissza a kérelmét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során is lehetőség van mozgóurna igénylésére. Mozgóurna iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolva van. A mozgóurnát a választópolgár kérheti
– a lakóhelyére,
– átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy
– a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.
A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2014. október 10. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie a Szakolyi Helyi Választási Irodához, vagy a kérelem a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz is benyújtható.
A kérelmeket írásban – személyesen, levélben a Szakolyi Helyi Választási Irodánál (4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.), az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) – keresztül lehet benyújtani.
A kérelmeknek kötelezően tartalmazniuk kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, valamint személyi azonosítóját.
A mozgóurna iránti kérelem meghatalmazott útján is benyújtható az alábbiak szerint:
– a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni,
– a meghatalmazott útján történő igénylés esetén a mozgóurna iránti kérelmet a meghatalmazottnak kell aláírnia.
A névjegyzékkel kapcsolatos formanyomtatványok letölthetőek a www.valasztas.hu honlapról, továbbá átvehetőek a Szakolyi Helyi Választási Irodánál (4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.).
A kérelmek kitöltésével és a választást érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos felvilágosítás a 42/361-311 vagy a 42/561-080 számokon kérhető.

Nemzetiségi Önkormányzati Választás

A települési nemzetiségi önkormányzati választásra csak azokon a településeken és nemzetiségekre vonatkozóan kerül sor, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak. Ennek tükrében Szakoly településen roma, nemzetiségi önkormányzati választásra kerül sor.
A nemzetiségi önkormányzati választáson való részvételhez elengedhetetlen a nemzetiségi regisztráció, ugyanis csak az adott nemzetiség tagja szavazhat a jelöltekre. A nemzetiségi regisztráció a már korábban említett központi névjegyzéki kérelem útján történhet. A választópolgár csak egy nemzetiség tagja lehet egyidejűleg, azonban annak nincs akadálya, hogy a korábbi nemzetiségi hovatartozás törlését követően másik nemzetiség tagjaként vegyék nyilvántartásba. A nemzetiségi regisztrációt bármikor be lehet nyújtani, azonban a regisztráció csak akkor kerül átvezetésre a szavazóköri névjegyzéken, ha legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig beérkezik a kérelem a HVI-hez.
A nemzetiségi önkormányzati választáson a választópolgárok egy külön létrehozott nemzetiségi szavazóhelyiségben szavazhatnak, amely Szakoly településen – a többi szavazókörhöz hasonlóan – az Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium épületében (4234 Szakoly, Iskola u. 14.) kerül kialakításra.

Tisztelt Választópolgárok!

Amennyiben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan a fentieken túl további információkra lenne szüksége, úgy a Szakolyi Helyi Választási Iroda (4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.) tagjai állnak rendelkezésére. Kérem, forduljanak hozzájuk bizalommal!

Mándiné Szabó Marianna sk.
Helyi Választási Bizottság
elnöke

Megosztás