Új településfejlesztési koncepció, új településrendezési eszközök 2020/21

Előzetes tájékoztatási tervdokumentáció

Partnerségi hirdetmény és elektronikus úton lefolytatandó lakossági fórum megtartása

Szakoly Község új településrendezési eszközeinek véleményezési dokumentációja

0. Tartalomjegyzék

1. Megalapozó vizsgálat

1.1 Szakoly Község megalapozó vizsgálat

1.2 Szakoly Község településfejlesztési koncepció

1.3 Alaptérkép

1.4 Szakoly Község településvizsgálati terv

2. Településszerkezeti terv és leírás

2.1 Szakoly Község településszerkezeti terv leírása

2.2 Szakoly Község Településszerkezeti terv

2.3. Változások tervlapja

3. HÉSZ és SZT

3.1. Szakoly HÉSZ

3.2. JAT hatástanulmány

3.3. Szabályozási terv

4. Alátámasztó munkarészek

1. Szakoly Község alátámasztó munkarész

2. Szakoly Község örökségvédelmi hatástanulmány

3. Környezeti értékelés

4. Szakoly Község Közlekedésfejlesztés

5. Szakoly Község csomópontok 1.

6. Szakoly Község csomópontok 2.

7. Szakoly Község minta-keresztszelvények

Partnerségi hirdetmény

Partnerségi hirdetmény és elektronikus úton lefolytatandó lakossági fórum megtartása 

 

1. melléklet 51-2022 . kt. határozat Szakoly Község településfejlesztési koncepció – egyeztetési dokumentáció

Kivonat 51-2022 településfejlesztési koncepció elfogadása 

Kivonat 52-2022 településszerkezeti terv elfogadása 

1-5 melléklet az 52-2022. kt határozathoz településszerkezeti terv

Határozat 6 melléklet_településszerkezeti terv

 

3/2022. önkormányzati rendelet HÉSZ

1. melléklet 3/2022. önkormányzati rendelethez HÉSZ T-3.b Szabályozási terv

Szakoly Község településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv 2022. évi I. módosításának elfogadása

Közérthető összefoglaló – településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv 2022. évi I. módosításának elfogadásáról

Szakoly Község Településszerkezeti tervének és a szerkezeti terv leírásának módosításáról