Vis maior események bejelentése

Teleház - falugazdászA Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH| honlapján, az egységes kérelem elektronikus kitöltő felületén április 22-től lehetőség van a vis maior események bejelentésére.
Vis maior bejelentést akkor kell tenni, ha a 2011. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt.
A bejelentést az MVH-hoz – az egységes kérelem beadásához hasonlóan – az Ügyfélkapun keresztül, a vis maior esetén használatos W0113 (Vis maior bejelentés) formanyomtatványon kell megtenni.
Az ügyintézésben a falugazdászok, ingyenesen nyújtanak segítséget a gazdáknak.
Kérem a termelőket, hogy amennyiben vis maior bejelentési kötelezettségük van, a bejelentés elektronikus felületen történő rögzítésének fontosságára való tekintettel időpont egyeztetés céljából érdeklődjenek a Teleházban!
Hornyák Gyula falugazdász

Megosztás