Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A kitöltendő ebösszeíró adatlap letölthető ezen a linken, továbbá beszerezhető a Szakolyi Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy a Szakoly Alapszolgáltatási Központban (4234 Szakoly, Bercsényi u. 2.).
Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön kitöltve az alábbi módon lehet az Önkormányzathoz benyújtani:
• személyesen: a Szakolyi Polgármesteri Hivatal titkárságán
• postai úton: Szakolyi Polgármesteri Hivatal, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.
• faxon: a 42/361-676 faxszámra
• elektronikusan: a szakoly@szakoly.hu e-mail címre (a tulajdonos/ebtartó által aláírt, beszkennelt dokumentum formájában)

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2015. április 10.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönjük!

dr. Obsitos Erzsébet
mb. jegyző

Megosztás