Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Új településrendezési eszközök 2023. évi módosítása: 

Partnerségi hirdetmény

Tartalomjegyzék

Tervezői nyilatkozat

  1. Megalapozó vizsgálat:
    1.1 Szakoly Község megalapozó vizsgálat
    1.2 Meglevő keresztszelvény
    1.3 Alaptérkép

2. Településszerkezeti terv és leírás:
2.1 Szakoly Község településszerkezeti terv leírása
2.2 Szakoly Község Településszerkezeti terv – meglevő
2.3 Szakoly Község Településszerkezeti terv – tervezett
2.4. Változások tervlapja

3. Szabályozási tervek és HÉSZ:
3.1 Szakoly Község JAT szerinti hatástanulmány
3.2. Szakoly Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzata
3.3. Szabályozási terv meglevő I.
3.4. Szabályozási terv meglevő II.
3.5. Szabályozási terv külterület
3.6. Szabályozási terv belterület

4. Alátámasztó munkarészek:
4.1 Szakoly Község alátámasztó munkarész
4.1.1. Alátámasztó munkarész – Az új beépítésre szánt területek kijelölésének igazolása
4.2 Szakoly Község örökségvédelmi hatástanulmány
4.3 Környezeti értékelés
4.4 Szakoly Község Közlekedésfejlesztés
4.5 Szakoly Község csomópontok 1.
4.6 Szakoly Község csomópontok 2.
4.7 Szakoly Község minta-keresztszelvények
4.8 Szakoly Község közműfejlesztési tervlap
4.9 Szakoly Község környezetalakítás tervlap

Előzetes tájékoztatási tervdokumentáció

Partnerségi hirdetmény és elektronikus úton lefolytatandó lakossági fórum megtartása

Szakoly Község új településrendezési eszközeinek véleményezési dokumentációja

0. Tartalomjegyzék

1. Megalapozó vizsgálat

1.1 Szakoly Község megalapozó vizsgálat
1.2 Szakoly Község településfejlesztési koncepció
1.3 Alaptérkép
1.4 Szakoly Község településvizsgálati terv

2. Településszerkezeti terv és leírás

2.1 Szakoly Község településszerkezeti terv leírása
2.2 Szakoly Község Településszerkezeti terv
2.3. Változások tervlapja

3. HÉSZ és SZT

3.1. Szakoly HÉSZ
3.2. JAT hatástanulmány
3.3. Szabályozási terv

4. Alátámasztó munkarészek

1. Szakoly Község alátámasztó munkarész
2. Szakoly Község örökségvédelmi hatástanulmány
3. Környezeti értékelés
4. Szakoly Község Közlekedésfejlesztés
5. Szakoly Község csomópontok 1.
6. Szakoly Község csomópontok 2.
7. Szakoly Község minta-keresztszelvények

Partnerségi hirdetmény

Partnerségi hirdetmény és elektronikus úton lefolytatandó lakossági fórum megtartása 

1. melléklet 51-2022 . kt. határozat Szakoly Község településfejlesztési koncepció – egyeztetési dokumentáció

Kivonat 52-2022 településszerkezeti terv elfogadása 

1-5 melléklet az 52-2022. kt határozathoz településszerkezeti terv

Határozat 6 melléklet_településszerkezeti terv

3/2022. önkormányzati rendelet HÉSZ

1. melléklet 3/2022. önkormányzati rendelethez HÉSZ T-3.b Szabályozási terv

Szakoly Község településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv 2022. évi I. módosításának elfogadása

Közérthető összefoglaló – településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv 2022. évi I. módosításának elfogadásáról

Szakoly Község Településszerkezeti tervének és a szerkezeti terv leírásának módosításáról

Back to top