Felhívás óvodai beiratkozásra

Szakoly Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan a településen az óvodai beiratkozásra
a Szakolyi Micimackó Óvodában (4234 Szakoly, Létai út 18.)
2013.május 2-tól  2013.május 10-ig, 8.00 óra és 16.00 óra között kerül sor.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
– Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és a szülő nyilatkozata)

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője, melyet írásban köteles a szülő felé megküldeni.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013. szeptember 1. ) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás