Lakossági tájékoztatás – Lakásfenntartási támogatás

Tisztelt Lakosok!

Ismételten települési lakásfenntartási támogatás igénylésére van lehetőség.

Szakoly község önkormányzatánál adósságrendezési eljárás van folyamatban, ezért a takarékos gazdálkodás érdekében a települési lakásfenntartási támogatások megállapítása ideiglenes felfüggesztésre került. A pénzügyi gondok engedélyezése alapján ismét van lehetőség a támogatás megállapítása iránti
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Felhívás!

A Nyíregyházi Törvényszék
8.Apk.2/2017/7. számú végzése az
adósságrendezés megindításának közzétételéről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a 2017. március 6. napján jogerőre emelkedett végzésével a Szakoly Község Önkormányzata (székhely: 4234 Szakoly, Rákóczi utca lO.), ellen az adósságrendezés megindítását elrendelte.
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Felhívás óvodai beiratkozásra

Értesítem a település lakosságát , hogy a nemzeti köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény 2015. szeptember l-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztu s 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

2015. szeptember 01-től három éves kortól kötelező az óvodai nevelés!
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]

Lakossági tájékoztatás

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Szakoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2017. év február hó 06. napján a 37/2017. (02.06.) kt. sz. határozatával, 2017. év február hó 07. napjával felhatalmazott az adósságrendezési eljárás azonnali kezdeményezésére, valamint az ehhez szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

A helyi Önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
[ Teljes bejegyzés megtekintése ]