Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tájékoztatás Start-értékpapírszámla nyitásáról és babakötvényről

Minden 2005. december 31. után született belföldi gyermek és 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek számára az állam 42 500 forint életkezdési támogatást ad, amit egy minimális kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban.

Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön és ott Babakötvényben kamatozzon, egy ún. Start-értékpapírszámlát kell nyitni a Magyar Államkincstárban

A Babakötvény jelenlegi kamata:17,5 %.

A visszavásárlása a gyermek 18. életévének betöltése után történhet leghamarabb, de minimum a számlanyitást követően 3 év múlva. (pl. ha 16 éves gyermek részére nyitja a szülő a számlát, ő leghamarabb 3 év múlva, tehát  19 éves korában juthat az összeghez).

 Babakötvény jellemzői

 • Futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év.
 • Alapcímlete 1,- Ft, tehát akármilyen kis összeggel megvásárolható.
 • Változó kamatozású állampapír, így hosszú távon biztosítja a befektetett összeg értékállóságát.
 • Az éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium értékének összegével egyenlő.
 • A kamatbázis megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció (fogyasztói árindex) százalékos mértékével.
 • A kamatprémium mértéke 3%.
 • A kamat Start-értékpapírszámlán történő jóváírása évente február 1-jén történik. Az első sorozat (2032/S) esetében évente december 2-án.
 • Az éves befizetések 10%-ának megfelelő, de maximum 12.000 forint összegű támogatás is jóváírásra kerül.
 • A számlanyitást követően a Babakötvények vásárlása automatikusan történik a Start-értékpapírszámlán jóváírt összegekből.

Start-értékpapírszámla megnyitásáhozszükséges dokumentumok:

 •  a szülő személyazonosságát igazoló okmány (pl.személyi igazolvány, vezetői engedély), adóazonosító jelét tartalmazó okmány, és lakcímkártya bemutatása, (eredeti)
 • a gyermek lakcímkártyája és lehetőség szerint az adóazonosító jelét tartalmazó igazolványa.(eredeti)

A számla nyitása díjtalan, semmilyen költség nem terheli, illetve befizetési kötelezettség sem keletkezik az ügyfelek részére.

Back to top